Contact us: +(86) 15852361501
Home
Search : 
 • 煤矿类罐笼
 • 冶金类箕斗
 • 冶金类罐笼
 • 煤矿类立井箕斗
 • 煤矿类斜井箕斗
 • 防坠器
 • 首绳悬挂装置
 • 尾绳悬挂装置
 • 复合箕斗罐笼
 • 井口井底操车设备
 • 大型箕斗
 • 大型罐笼
 • 配件服务
 • 锁罐装置
 • 钢丝绳张力智能监测装置

 •  
  Home>>产品中心>>防坠器
  Name:BF型防坠器
  Hits: 13781
  Introduction:
  Details:

  序号 项目 单位 -111 -112 -122 -152 -321 -311 扩充系列
  -151 -0751 -0511
  1 最大计算制动 KN 122 221 189 286 345 286 158 68 60
  2 最大终端载荷 KN 53 96 82 123 150 118 69 30 25
  3 缓冲钢丝绳 mm 43 43 43 43 43 43 43 28 28
  4 制动钢丝绳直径 mm 26 31 31 34 40 34 31 26 21.5
  5 两条制动绳中心距 mm 1116 1394 1116 1290 1556 1556 1290 980-1100 960-1100
  6 弹簧最大工作负荷 KN 3.14 5 3.9 5 7.5 5 3.8 1.75 1.5
  7 楔子最大行程 mm 130 140 140 140 140 140 130 130 110

   

   

     CopyRight©  Xuzhou Coal Mine Safety Equipment Manufacture Co., Ltd.
  Add(old): No.173, Gongshang Road, Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
  Add(new): No.6, Suzhou Avenue, Xuzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China