Contact us: +(86) 15852361501
Home
Search : 
 • 煤矿类罐笼
 • 冶金类箕斗
 • 冶金类罐笼
 • 煤矿类立井箕斗
 • 煤矿类斜井箕斗
 • 防坠器
 • 首绳悬挂装置
 • 尾绳悬挂装置
 • 复合箕斗罐笼
 • 井口井底操车设备
 • 大型箕斗
 • 大型罐笼
 • 配件服务
 • 锁罐装置
 • 钢丝绳张力智能监测装置

 •  
  Home>>产品中心>>冶金类罐笼
  Name:单绳罐笼
  Hits: 12529
  Introduction:
  Details:

  型号 层数 断面尺寸 适用矿车型号
  1# 1层或2层 1300×980 YGC0.5、YFC0.5
  2# 1层或2层 1800×1150 YGC0.5、YGC0.7、YFC0.5
  3# 1层或2层 2200×1350 YGC1.2、YCC1.2、YFC0.5、YFC0.7
  4# 1层或2层 3300×1450 YGC2、YCC2、YFC0.5×2、YFC0.5×4
  5# 1层或2层 4000×1450 YFC0.7×2
  6# 1层或2层 4000×1800 YFC0.7×2

     CopyRight©  Xuzhou Coal Mine Safety Equipment Manufacture Co., Ltd.
  Add(old): No.173, Gongshang Road, Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
  Add(new): No.6, Suzhou Avenue, Xuzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China