Contact us: +(86) 15852361501
Home
Search : 
 • 煤矿类罐笼
 • 冶金类箕斗
 • 冶金类罐笼
 • 煤矿类立井箕斗
 • 煤矿类斜井箕斗
 • 防坠器
 • 首绳悬挂装置
 • 尾绳悬挂装置
 • 复合箕斗罐笼
 • 井口井底操车设备
 • 大型箕斗
 • 大型罐笼
 • 配件服务
 • 锁罐装置
 • 钢丝绳张力智能监测装置

 •  
  Home>>产品中心>>尾绳悬挂装置
  Name:XWB型扁尾绳悬挂装置
  Hits: 17963
  Introduction:
  Details:

   

  基本参数
  序号
  参数
  型号
  XWB60(B)
  XWB100(B)
  XWB150(B)
  XWB200(B)
  XWB260(B)
  1
  设计破坏载荷 kN
  600
  1000
  1500
  2000
  2600
  2
  适用扁尾绳(宽×厚) mm
  ≤113×19
  155×26
  177×28
  196×31
  1206×33
  4
  自重 kg
  182
  330
  440
  550
  705
  7
  图号
  T87-384.6B
  T87-384.10B
  T88-384.15B
  T88-384.20B
  T88-384.26B

   

   

     CopyRight©  Xuzhou Coal Mine Safety Equipment Manufacture Co., Ltd.
  Add(old): No.173, Gongshang Road, Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
  Add(new): No.6, Suzhou Avenue, Xuzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China